top of page

Restauratie grafmonument met beeld Frans Van Havermaet

Dit grafmonument werd eerst gereinigd. Vervolgens werden beide opgestuwde zijkanten gedemonteerd en het roeste ijzer in de constructie werd verwijderd. Vervolgens werd het terug opgemetseld. Het beeld kreeg een speciale reiniging met stoom en werd geconsolideerd. De horizontale dekstenen werden verlijmd. Het hekwerk werd herschilderd. 

Restauratie Maria met Kind van De Boeck en Van Wint

Dit beeld was overschilderd met een twintig tal verflagen. Eerst werd er polychromieonderzoek uitgevoerd. Vervolgens werden de verflagen verwijderd met scalpel. Er werd ook plastisch herstel uitgevoerd aan de globe. Als laatste werd het beeld herschilderd in zijn oorspronkelijke kleuren en herplaatst.

Polychromie-onderzoek naar de verflagen op het beeld.

Restauratie Maria met Kind van Robert Van De Velde

Dit natuurstenen beeld was sterk vervuild en had op sommige plaatsen gipskorsten. Het werd gereinigd en de gipskorsten werden verwijderd met scalpel. Vervolgens werd er op sommige plaatsen licht plastisch herstel uitgevoerd en werd het beeld gehydrofobeerd, zodat het bestand is tegen water en vuil.

Restauratie Heilig Hart kerk Oombergen

Dit gipsen gepolychromeerde beeld was grotendeels overschilderd in het wit. De verf werd verwijderd met een solvent. Waar nodig werd bijgeretoucheerd.

Restauratie Madonna met Kind Wiegstraat

Na polychromie-onderzoek werd de verf verwijderd van dit beeld. Het was een dik pak overschilderingen. Het armpje van Jezus werd verlijmd met een dookje, kruisstaf en scepter werden bijgemaakt. Het beeld werd herschilderd volgens oud kleurenpatroon.

Restauratie Madonna met Kind Jezuietenrui

Ook op dit beeld werden coupes genomen om de oorspronkelijke polychromie te weten te komen. Het dik pak verf werd verwijderd en vervolgens werd het armpje van Jezus bijgemaakt in epoxy. De kruisstaf werd bijgemaakt. Ook de nis met sterrenhemel werd onder handen genomen. Deze werd in zijn oorspronkelijke kleur herschilderd. De sterren werden verguld.

Restauratie Madonna met Kind Lokeren

Dit gipsen beeldje is lang blootgesteld aan weersinvloeden, met als gevolg vormverlies. Het werd geconsolideerd, er werd plastisch herstel uitgevoerd en het werd herschilderd en vervolgens teruggeplaatst.

Restauratie De Faun, de Nymph en Eros van Jef Lambeaux

Deze gebronzeerde plaaster van Jef Lambeaux was vervuild door sigarettenrook. Hij werd gereinigd met een oplossing van een beetje ammoniak in water. Er waren een aantal lacunes in het beeld (armpje, vinger). Deze werden bijgemaakt in restauratiemortel en bijgeretoucheerd.

Restauratie van 'De Smid' van August Kühne

Deze 19 de eeuwse terracotta van August Kühne was beschadigd. De smid miste 4 vingers aan het rechter hand. Deze vingers werden bijgemaakt. Eerst werd een ijzerdraadje in elke vinger geboord en vastgelijmd. Vervolgens werden de vingers bijgemaakt in restauratiemortel en bijgeretoucheerd.

Restauratie van een terracotta van Goldscheider

Deze 20ste eeuwse terracotta van Goldscheider werd gereinigd met stoom. De verf op het gezicht werd verwijderd en het bloemblaadje werd bijgemaakt in restauratiemortel, waarna bijgeretoucheerd.

Restauratie van een gipsen lamp van Melani

Deze 20ste eeuwse gipsen gepolychromeerde lamp was gebroken Het hoofdje werd verlijmd met een dook en epoxy.

Restauratie van een gipsen buste van Schuermans

Deze gipsen buste had buiten gestaan. Het gevolg was dat de verf grotendeels verdwenen was en dat er gaten in de gips zaten. Er was ook een breuk langs de achterzijde van het beeld. Het beeld werd volledig plastisch hersteld met Multispachtel. De breuk werd verlijmd en voorzien van een rvs versteviging. Als laatste werd er een brons patine op het beeld gezet, die gelijkaardig is aan de originele patine.

Restauratie van een gipsen reclamebeeldje voor jenever

Op dit gipsen beeldje zat een oude restauratie in cement. Deze werd verwijderd met een dremel. Nadien werd er een dook verlijmd voor de neus en werd de ontbrekende lacune plastisch hersteld. Vervolgens werd het geretoucheerd in aquarelverf en werd er een afsluitende vernis aangebracht.

Restauratie van een gekruisigde Christus

Deze gipsen Christus had een ontbrekende arm. Deze arm werd bijgemaakt in giethout en bevestigd met epoxy. Hier en daar werd plastisch herstel uitgevoerd. Het beeld werd ontmost en gereinigd. Als laatste werd het geheel herschilderd.

Restauratie en herpolychromering van gipsen Mariabeeld

DSC00099.JPG

Restauratie van een gipsen mijnwerker 

mijnwerker na.jpg

Deze gipsen mijnwerker van Tubach, was beschadigd. Zijn houweel was gedeeltelijk verdwenen. Er werd een dook verlijmd en de ontbrekende vorm werd bijgezet in Multispachtel. Nadien werd het geretoucheerd.

bottom of page